Các luật mới có liên quan đến vi phạm giao thông với nồng độ cồn đã được ban hành. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết rõ về các mức phạt tiền áp dụng. Land Rover Hà Nội sẽ cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể về các mức phạt tiền áp dụng cho từng trường hợp để giúp khách hàng hiểu rõ hơn và đưa ra quyết định phù hợp. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mức xử phạt nồng độ cồn

Mức xử phạt nồng độ cồn

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở hoặc 0,5 gram/lít máu: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 mg đến dưới 0,5 mg/lít khí thở hoặc từ 0,5 đến dưới 1 gram/lít máu: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 mg đến dưới 0,8 mg/ lít khí thở hoặc từ 1 gram đến dưới 1,6 gram/lít máu: Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên hoặc từ 1,6 gram/lít máu trở lên: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

Ngoài mức phạt tiền, người điều khiển phương tiện còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung:

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22-24 tháng đối với trường hợp vi phạm lần thứ 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe từ 22-24 tháng đối với trường hợp vi phạm lần thứ 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn ngày càng nghiêm khắc, nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia.

Mức xử phạt nồng độ cồn xe máy

 • Mức phạt tiền đối với người điều khiển xe máy có nồng độ cồn
 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt với người điều khiển xe máy có nồng độ cồn cũng tương tự như với các loại phương tiện khác. Mục đích là nhằm hạn chế tối đa việc điều khiển xe máy khi đã sử dụng rượu bia, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Mức xử phạt nồng độ cồn ô tô

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn cũng giống như với các loại phương tiện khác, nhằm siết chặt quản lý và hạn chế tối đa việc điều khiển xe khi đã uống rượu bia.

Mức xử phạt nồng độ cồn xe ô tô

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe ô tô như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn cũng giống như với các loại phương tiện khác. Các quy định này nhằm siết chặt quản lý và hạn chế tối đa việc điều khiển xe khi đã uống rượu bia, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với xe máy

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt đối với người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn cũng giống như với các loại phương tiện khác. Các quy định này nhằm siết chặt quản lý và hạn chế tối đa việc điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia.

Mức xử phạt nồng độ cồn xe máy 2022

Năm 2022, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, năm 2022 mức xử phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe máy vẫn giữ nguyên so với các năm trước đó. Mục đích nhằm siết chặt quản lý, ngăn chặn tai nạn giao thông do lái xe sau khi uống rượu bia.

Mức xử phạt nồng độ cồn dưới 0.25

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn dưới 0,25mg/lít khí thở như sau:

 • Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng mức xử phạt nồng độ cồn xe máy điện

Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy điện. Tuy nhiên, theo quy định chung tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe máy điện sau khi uống rượu bia vẫn có thể bị xử phạt nếu vi phạm nồng độ cồn như sau:

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Ngoài ra, người điều khiển xe máy điện còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc bị đình chỉ sử dụng nếu vi phạm lần 2, 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mặc dù chưa có quy định riêng nhưng người điều khiển xe máy điện sau khi uống rượu bia vẫn có thể bị xử phạt tương tự như các phương tiện khác.

Mức xử phạt nồng độ cồn đối với ô tô

Theo quy định hiện hành, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng Giấy phép lái xe 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt đối với người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn cũng tương tự như với các loại phương tiện khác. Mục đích là nhằm siết chặt quản lý, hạn chế tối đa việc điều khiển ô tô sau khi uống rượu bia.

Mức xử phạt nồng độ cồn mới nhất

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, mức xử phạt nồng độ cồn mới nhất như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, mức xử phạt nồng độ cồn mới nhất vẫn giữ ổn định, nhằm siết chặt hơn nữa quản lý và xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm.

Mức xử phạt nồng độ cồn thấp nhất

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt nồng độ cồn thấp nhất đối với người điều khiển phương tiện giao thông là:

 • Phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng đối với nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở.

Đây là mức phạt áp dụng cho cả người điều khiển xe máy, ô tô và các loại phương tiện giao thông khác.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hoặc đình chỉ sử dụng nếu vi phạm nhiều lần trong vòng 2 năm.

Mức xử phạt nồng độ cồn cao nhất

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, mức xử phạt nồng độ cồn cao nhất đối với người điều khiển phương tiện giao thông là:

 • Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với nồng độ cồn từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên.

Mức phạt này áp dụng chung cho cả người lái xe máy, ô tô và các loại phương tiện giao thông khác.

Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng hoặc bị đình chỉ sử dụng nếu vi phạm nhiều lần trong vòng 2 năm.

Đây là mức xử phạt cao nhất nhằm cảnh cáo và răn đe nghiêm khắc đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia vượt quá mức cho phép.

Mức xử phạt nồng độ cồn xe máy 2023

Hiện tại, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy năm 2023 vẫn giữ nguyên so với năm 2022, cụ thể:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung

 • Tước quyền sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
 • Đình chỉ sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, năm 2023, mức xử phạt nồng độ cồn với người điều khiển xe máy vẫn giữ ổn định để đảm bảo tính nghiêm minh, răn đe và phòng ngừa.

Mức xử phạt nồng độ cồn xe đạp

Hiện chưa có quy định cụ thể về mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển xe đạp. Tuy nhiên, theo quy định chung tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe đạp sau khi uống rượu bia vẫn có thể bị xử phạt nếu vi phạm nồng độ cồn như sau:

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Như vậy, mặc dù chưa có quy định riêng nhưng người điều khiển xe đạp sau khi uống rượu bia vẫn có thể bị xử phạt tương tự như các phương tiện khác nếu vi phạm nồng độ cồn quy định.

Mức xử phạt nồng độ cồn 2023

Năm 2023, mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông vẫn giữ nguyên như sau:

Mức phạt tiền

 • Dưới 0,25 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 300.000 - 400.000 đồng.
 • Từ 0,25 - dưới 0,5 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.
 • Từ 0,5 - dưới 0,8 mg/lít khí thở: Phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng.
 • Từ 0,8 mg/lít khí thở trở lên: Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng.

Các hình thức xử phạt bổ sung
Tước quyền sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 2 trong vòng 2 năm.
Đình chỉ sử dụng GPLX 22-24 tháng nếu vi phạm lần 3 trong vòng 2 năm.

Như vậy, năm 2023, mức xử phạt nồng độ cồn vẫn giữ nguyên so với những năm trước, không có sự thay đổi.

Điều này nhằm đảm bảo tính ổn định, nghiêm minh của chính sách và tiếp tục răn đe, phòng ngừa người điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu bia. Mức xử phạt có thể sẽ được điều chỉnh trong thời gian tới nếu cần thiết.

Kết luận

Như vậy, qua bài viết Land Rover Hà Nội đã chia sẻ với bạn đọc thấy mức xử phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại Việt Nam ngày càng nghiêm khắc. Các mức phạt tiền, phạt bổ sung đều nhằm siết chặt quản lý, răn đe và hạn chế tối đa việc điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia.

Hy vọng với những quy định mới sẽ góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra. Mỗi người hãy có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng khi tham gia giao thông.

Tham khảo thêm:

Siêu xe Ferrari Roma

Xe SUV hạng sang 7 chỗ

Hệ thống chống ồn chủ động