Đối với tài sản là ô tô khi nộp lệ phí trước bạ năm 2019 (nộp thuế đăng ký xe ô tô) phải thực hiện các bước như sau:

1. Khai vào tờ khai lệ phí trước bạ xe ô tô theo mẫu 02 mẫu mới áp dụng từ ngày 10/4/2019

     >> Dowload tờ khai lệ phí trước bạ xe ô tô mẫu mới 2019 (tờ khai thuế xe ô tô 2019): Tại đây

2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp.

3. Bản sao hợp pháp giấy đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của chủ cũ.

4. Bản sản hợp lệ giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp.

5. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có)